top of page

Höstutställning i Lenhovda
lansering av konstkalendern för 2023 
samt minnesutställning för carina andersson


Carina skulle göra sin debututställning men gick hastigt bort samma vecka. carina lever kvar i konsten <3


utställande konstnärer:
Carina Andersson
Hanne Marott Alpers
Christina Voronko
Karin Szubzda
Birgit Jensen
Frank Ette
Carl Krekola
Sonja Karlsson
BrittMarie Konradsson
Charlotte Hock
Dan Didricksson
Astrid Hauge

bottom of page